kel-turna-balığıgiller

kel-turna-balığıgiller İng. bowfins

(Amiidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının yuvarlakpullular (Cycloganoidea) takımının bir familyası. Hepsi taşıllaşmış olan ilkel balıklardır. Yaşayan tek türü vardır: Kel turna balığı (Amiatus calyus).


kel-turna-balığıgiller için benzer kelimeler


kel-turna-balığıgiller, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', '-', 't', 'u', 'r', 'n', 'a', '-', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kel-turna-balığıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligığılab-anrut-lek diziliminde gösterilir.