kelle darı

kelle darı

Mısır koçanı.


kelle darı için benzer kelimeler


kelle darı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'l', 'l', 'e', ' ', 'd', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
kelle darı kelimesinin tersten yazılışı ırad ellek diziliminde gösterilir.