kemirtlek-soluman yalımı

kemirtlek-soluman yalımı Fr. Bronchite, trachéo-bronchite, rhume de poitrine

kemirtlek-soluman yalımı için benzer kelimeler


kemirtlek-soluman yalımı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'm', 'i', 'r', 't', 'l', 'e', 'k', '-', 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kemirtlek-soluman yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay namulos-keltrimek diziliminde gösterilir.