kıç

kıç

a. tkz. 1. Kuyruk sokumu bölgesi, kaba et, kaba but, popo, makat. 2. den. Deniz teknelerinde art taraf: “Pantolonunu, ceketini fırlatır, kıç altındaki âdeta kamaramsı yere sokulur, düşünürdü.” -S. F. Abasıyanık. 3. sf. Arka bölümde olan. 4. hlk. Bacak, ayak.


kıç Fr. Siège
kıç Fr. Fondement, anus
kıç

Baharda kayısı ve erik ağaçlarında görülen parlak ve yapışkan madde, zamk


kıç

1. Ayak : Soğuktan kıçlarım sızladı. 2. Ayak bileği. 3. Diz. 4. Topuk. 5. Sağrı.


kıç

1. Bir şeyin ucu. 2. Arka, son taraf: Vapurun birinci mevkileri kıç taraftadır.


kıç

1. Bacağın dizkapaktan aşağı bölümü. 2. Ayak. 3. Bacağın uyluk bölümü. 4. Arka.


kıç

Bacak


kıç

Kıç, arka


kıç için benzer kelimeler


kıç, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'ç', şeklindedir.
kıç kelimesinin tersten yazılışı çık diziliminde gösterilir.