keskin zekâ keramete kıç attırır

keskin zekâ keramete kıç attırır

tkz. “zeki kimse, bir işin nereye varacağını keramet sahibi kimseden daha iyi bilir” anlamında kullanılan bir söz.


keskin zekâ keramete kıç attırır için benzer kelimeler


keskin zekâ keramete kıç attırır, 32 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 's', 'k', 'i', 'n', ' ', 'z', 'e', 'k', 'â', ' ', 'k', 'e', 'r', 'a', 'm', 'e', 't', 'e', ' ', 'k', 'ı', 'ç', ' ', 'a', 't', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'r', şeklindedir.
keskin zekâ keramete kıç attırır kelimesinin tersten yazılışı rırıtta çık etemarek âkez niksek diziliminde gösterilir.