kıkırdak pullular

kıkırdak pullular Lat. Chondrostei

Kıkırdaklı kemikli balıklar.


kıkırdak pullular için benzer kelimeler


kıkırdak pullular, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', ' ', 'p', 'u', 'l', 'l', 'u', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
kıkırdak pullular kelimesinin tersten yazılışı ralullup kadrıkık diziliminde gösterilir.