elastik kıkırdak dokusu

elastik kıkırdak dokusu İng. elastic cartilage

Hücreler arası maddesinde bol miktarda sarı elastik tel bulunan, oldukça esnek bir kıkırdak dokusu tipi, sarı kıkırdak.


elâstik kıkırdak dokusu İng. elastic cartilage

Hücreler arası maddesinde bol sarı elastik tel bulunan, lakünler içinde bir ya da iki hücrenin bir arada bulunduğu, etrafı perikondriyumla çevrili, vücutta kulak kepçesi, dış kulak yolu, östaki borusu, küçük dil ve gırtlakta bulunan, oldukça esnek bir kıkırdak dokusu tipi. Sarı kıkırdak.


elâstik kıkırdak dokusu Fr. cartilage élastique

(biyoloji)


elâstik kıkırdak dokusu İng. elastic cartilage

Göze-arası maddesinde elâstik telleri kapsayan bir kıkırdak dokusu tipi.


elastik kıkırdak dokusu için benzer kelimeler


elastik kıkırdak dokusu, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'a', 's', 't', 'i', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
elastik kıkırdak dokusu kelimesinin tersten yazılışı usukod kadrıkık kitsale diziliminde gösterilir.