kıkırdaklı tel (doku)

kıkırdaklı tel (doku) Fr. Fibro-cartilage

kıkırdaklı tel (doku) için benzer kelimeler


kıkırdaklı tel (doku), 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 't', 'e', 'l', ' ', '(', 'd', 'o', 'k', 'u', ')', şeklindedir.
kıkırdaklı tel (doku) kelimesinin tersten yazılışı )ukod( let ılkadrıkık diziliminde gösterilir.