kıkırdaklı balıklar

kıkırdaklı balıklar Lat. Chondrichtyes

(Yun. chondros: kıkırdak; ichthys: balık) İskeletleri kıkırdaktan oluşmuş, gerçek kemikleri olmayan, derileri sert plâkoyit pullarla kaplı ve bol miktarda mukus bezi içeren, karın yüzgeçleri erkeklerde değişikliğe uğrayarak spermaların dişiye aktarılmasına yarayan kopulasyon organları hâline dönüşmüş olan, 5-7 çift solungaçları bulunan, ayrı eşeyli, ovipar, vivipar ve ovovivipar balıklar.


kıkırdaklı balıklar Lat. Chondrichthyes

İskeletleri kıkırdaktan oluşmuş, gerçek kemikleri olmayan, derileri sert plakoit pullarla kaplı ve bol miktarda mukus bezi içeren, karın yüzgeçleri erkeklerde değişikliğe uğrayarak spermaların dişiye aktarılmasına yarayan kopulasyon organları hâline dönüşmüş olan, 5–7 çift solungaçları bulunan bir sınıf.


kıkırdaklı balıklar için benzer kelimeler


kıkırdaklı balıklar, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'k', 'ı', 'r', 'd', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
kıkırdaklı balıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılab ılkadrıkık diziliminde gösterilir.