akciğerli balıklar

akciğerli balıklar İng. lungfıshes

(Yun. dis: iki; pnein: solumak) Balıklar (Pisces) sınıfının, tükel ağızlılar (Teleostomi) alt sınıfından, hem solungaçlar, hem de kısa bir tüple yemek borusunun alt bölgesine bağlı bir ya da iki sayıda akciğerleri olan, çoğunun soyu tükenmiş, bugün yaşayan türlerinin hepsi tatlı sularda yaşayan, kısmen kıkırdaksı ve kısmen kemiksi bir iskelete sahip olan, tek akciğerliler (Monopneumona) ve çift akciğerliler (Dipneumona) alt takımlarını içine alan bir takım.


akciğerli balıklar Fr. dipneustes

(zooloji)


akciğerli balıklar Lat. Dipnoi

Kemikli balıklardan hem solungaç hem de kısa bir tüple yemek borusunun alt bölgesine bağlı bir veya iki sayıda akciğerleri olan, çoğunun soyu tükenmiş, bugün yaşayan türlerinin hepsi tatlı sularda yaşayan, kısmen kıkırdaklı ve kısmen kemiksi bir iskelete sahip olan tek akciğerliler (Ceratodiformes) ve çift akciğerliler (Lepidosireniformes) takımlarını içine alan bir alt sınıf.


akciğerli balıklar için benzer kelimeler


akciğerli balıklar, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'c', 'i', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
akciğerli balıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılab ilreğicka diziliminde gösterilir.