amfidrom balıklar

amfidrom balıklar İng. amphidromous fishes

Üreme faaliyeti dışında, hayatlarının belirli dönemlerinde düzenli olarak tatlı sulardan denizlere veya denizlerden tatlı sulara göç eden balıklar.


amfidrom balıklar için benzer kelimeler


amfidrom balıklar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'm', 'f', 'i', 'd', 'r', 'o', 'm', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
amfidrom balıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılab mordifma diziliminde gösterilir.