diyadrom balıklar

diyadrom balıklar İng. diadromous fishes

Tatlı suyla deniz arasında göç eden balıklar.


diyadrom balıklar için benzer kelimeler


diyadrom balıklar, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'y', 'a', 'd', 'r', 'o', 'm', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
diyadrom balıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkılab mordayid diziliminde gösterilir.