kıl durgunu

kıl durgunu

Göğüste şişmeyle beliren hastalık.


kıl durgunu için benzer kelimeler


kıl durgunu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'u', 'r', 'g', 'u', 'n', 'u', şeklindedir.
kıl durgunu kelimesinin tersten yazılışı unugrud lık diziliminde gösterilir.