birincil kıl dökülmesi

birincil kıl dökülmesi İng. alopecia congenita

Doğuştan hayvanın kılsız olması. Burada kıl kökleri var olmasına rağmen doğmasal bir kılsızlık bulunur, primer alopesia, alopesia konjenita.


birincil kıl dökülmesi için benzer kelimeler


birincil kıl dökülmesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'ö', 'k', 'ü', 'l', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
birincil kıl dökülmesi kelimesinin tersten yazılışı isemlüköd lık licnirib diziliminde gösterilir.