ikincil kıl dökülmesi

ikincil kıl dökülmesi İng. secondary alopecia

Sonradan oluşan kıl dökülmesi, edinsel kıl dökülmesi, sekunder alopesia, semptomatik alopesia, alopesia akuizita, idiopatik alopesi.


ikincil kıl dökülmesi için benzer kelimeler


ikincil kıl dökülmesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'ö', 'k', 'ü', 'l', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ikincil kıl dökülmesi kelimesinin tersten yazılışı isemlüköd lık licniki diziliminde gösterilir.