kıl kurdu

kıl kurdu Fr. loup aboyeur, loup des prairies, coyotte

(zooloji)


kıl kurdu için benzer kelimeler


kıl kurdu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'u', 'r', 'd', 'u', şeklindedir.
kıl kurdu kelimesinin tersten yazılışı udruk lık diziliminde gösterilir.