küçük kıl kurdu

küçük kıl kurdu Lat. Cooperia punctata

Sığırların ince bağırsaklarında asalaklanan çok ince solucan; kuper kurdu.


küçük kıl kurdu için benzer kelimeler


küçük kıl kurdu, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ü', 'ç', 'ü', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', ' ', 'k', 'u', 'r', 'd', 'u', şeklindedir.
küçük kıl kurdu kelimesinin tersten yazılışı udruk lık küçük diziliminde gösterilir.