kılavuz ses kuşağı

kılavuz ses kuşağı İng. control track

Sinema Sesin gürlüğünü artırmak ya da sesyayarları çalıştırmak üzere, asıl ses kuşağından ayrı olarak hazırlanan yardımcı ses kuşağı.


kılavuz ses kuşağı için benzer kelimeler


kılavuz ses kuşağı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', ' ', 's', 'e', 's', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kılavuz ses kuşağı kelimesinin tersten yazılışı ığaşuk ses zuvalık diziliminde gösterilir.