kılavuz ses yolu

kılavuz ses yolu İng. control track

Sinema Kılavuz sesi taşıyan ses yolu.


kılavuz ses yolu için benzer kelimeler


kılavuz ses yolu, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', ' ', 's', 'e', 's', ' ', 'y', 'o', 'l', 'u', şeklindedir.
kılavuz ses yolu kelimesinin tersten yazılışı uloy ses zuvalık diziliminde gösterilir.