kılavuz söz

kılavuz söz İng. prima

Eskiden yazmalarda, bugün genellikte ansiklopedi ve sözlüklerde kullanılan, bir sayfanın son satırının sağ alt köşesine yazılan bir sonraki sayfanın ilk sözcüğü.


kılavuz söz için benzer kelimeler


kılavuz söz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', ' ', 's', 'ö', 'z', şeklindedir.
kılavuz söz kelimesinin tersten yazılışı zös zuvalık diziliminde gösterilir.