art kılavuz

art kılavuz İng. tail leader, trailer

Sinema Bir film makarasının sonuna takılan kılavuz çeşidi.


art kılavuz için benzer kelimeler


art kılavuz, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 't', ' ', 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', şeklindedir.
art kılavuz kelimesinin tersten yazılışı zuvalık tra diziliminde gösterilir.