kılavuz yoldemiri

kılavuz yoldemiri İng. check rail, guard rail, guide rail

kılavuz yoldemiri için benzer kelimeler


kılavuz yoldemiri, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'a', 'v', 'u', 'z', ' ', 'y', 'o', 'l', 'd', 'e', 'm', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
kılavuz yoldemiri kelimesinin tersten yazılışı irimedloy zuvalık diziliminde gösterilir.