kılcıl bağaklanım

kılcıl bağaklanım Fr. Kéretose pilaire. Syn. lichen pilaire, ichtyose ansérine, xéro-dermie pilaire

kılcıl bağaklanım için benzer kelimeler


kılcıl bağaklanım, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'a', 'k', 'l', 'a', 'n', 'ı', 'm', şeklindedir.
kılcıl bağaklanım kelimesinin tersten yazılışı mınalkağab lıclık diziliminde gösterilir.