kılcıl solumanca

kılcıl solumanca Fr. Laënnec (catarrhe suffocant de), bronchite capillaire

kılcıl solumanca için benzer kelimeler


kılcıl solumanca, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'c', 'ı', 'l', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'm', 'a', 'n', 'c', 'a', şeklindedir.
kılcıl solumanca kelimesinin tersten yazılışı acnamulos lıclık diziliminde gösterilir.