kılıç damar

kılıç damar İng. steep seam

kılıç damar için benzer kelimeler


kılıç damar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'ı', 'ç', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
kılıç damar kelimesinin tersten yazılışı ramad çılık diziliminde gösterilir.