kıllı dişligiller

kıllı dişligiller Fr. chétodontidés

(Yun. khaite: kıl; odon: diş) Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, tropik denizlerde yaşayan, küçük boylu, çok güzel renkli, 200 kadar türü olan etçil bir familya. Kıllı dişli balık (Chaetodon fasciatus) iyi bilinen türüdür.


kıllı dişligiller için benzer kelimeler


kıllı dişligiller, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kıllı dişligiller kelimesinin tersten yazılışı relligilşid ıllık diziliminde gösterilir.