kıllı-dişligiller

kıllı-dişligiller Fr. chétodontidés

(Chaetodontidae), (Yun. khaite = kıl, Yun.odon = diş): Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acanthopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Tropik denizlerde yaşayan küçük boylu, çok güzel renkli etçil balıklardır. 200 kadar türü vardır. Süs balıklarıdır. Kılh-dişli balık (Chaetodon fasciatus), parmak balığı (Ch. argentatus) iyi bilinen türleridir..


kıllı-dişligiller için benzer kelimeler


kıllı-dişligiller, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', '-', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
kıllı-dişligiller kelimesinin tersten yazılışı relligilşid-ıllık diziliminde gösterilir.