kıllı burunca

kıllı burunca Fr. Rhinotrichie

kıllı burunca için benzer kelimeler


kıllı burunca, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', ' ', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', 'c', 'a', şeklindedir.
kıllı burunca kelimesinin tersten yazılışı acnurub ıllık diziliminde gösterilir.