kıllı dişli balık

kıllı dişli balık Lat. Chaetodon fasciatus

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, kıllı dişligiller (Chaetodontidae) familyasından, küçük boylu, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda yaşayan bir tür.


kıllı dişli balık Lat. Chaetodon fasciatus

Kemikli balıklardan, kıllı dişli giller (Chaetodontidae) familyasından, küçük boylu, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nda yaşayan bir tür.


kıllı dişli balık için benzer kelimeler


kıllı dişli balık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'i', 'ş', 'l', 'i', ' ', 'b', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
kıllı dişli balık kelimesinin tersten yazılışı kılab ilşid ıllık diziliminde gösterilir.