kıllı armodilla

kıllı armodilla Lat. Euphractus villosus

Dişsizler (Edentata) takımından, Güney Amerika'nın sıcak olan bölgelerinde yaşayan, zırhı üzerinde fırçaya benzeyen kıllar bulunan bir memeli türü.


kıllı armodilla için benzer kelimeler


kıllı armodilla, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 'l', 'ı', ' ', 'a', 'r', 'm', 'o', 'd', 'i', 'l', 'l', 'a', şeklindedir.
kıllı armodilla kelimesinin tersten yazılışı allidomra ıllık diziliminde gösterilir.