kılsal boru

kılsal boru Fr. Capillaire tube

kılsal boru için benzer kelimeler


kılsal boru, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 's', 'a', 'l', ' ', 'b', 'o', 'r', 'u', şeklindedir.
kılsal boru kelimesinin tersten yazılışı urob laslık diziliminde gösterilir.