kıltı

kıltı

Yatağın baş ya da ayakucu


kıltı

Ense ile baş arasındaki yer, omuz.


kıltı için benzer kelimeler


kıltı, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'l', 't', 'ı', şeklindedir.
kıltı kelimesinin tersten yazılışı ıtlık diziliminde gösterilir.