ayak kıltı

ayak kıltı

Ayak ucu, son taraf, aşağı taraf.


ayak kıltı için benzer kelimeler


ayak kıltı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'l', 't', 'ı', şeklindedir.
ayak kıltı kelimesinin tersten yazılışı ıtlık kaya diziliminde gösterilir.