kinetir

kinetir

Bir kimse alacaklısına borcunu vermeden tekrar borç istediği zaman, alacaklının alay yollu “olur"anlamında verdiği yanıt.


kinetir, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'i', 'n', 'e', 't', 'i', 'r', şeklindedir.
kinetir kelimesinin tersten yazılışı ritenik diziliminde gösterilir.