kır-kent itim-çekimi

kır-kent itim-çekimi İng. town and country magnet

Kentbilimin kurucularından Ebenezer Howard'ın kullandığı ve bahçekent düşüncesini açıklamak için, kırsal alanlara kentten daha güçlü bir demirkapan çekiciliği kazandırmayı, kırsal alanlarla kentleri evlendirmeyi, daha doğrusu her iki yerleşim yerinin üstün özelliklerini birleştirmeyi amaçlayan öneri.


kır-kent itim-çekimi için benzer kelimeler


kır-kent itim-çekimi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', '-', 'k', 'e', 'n', 't', ' ', 'i', 't', 'i', 'm', '-', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
kır-kent itim-çekimi kelimesinin tersten yazılışı imikeç-miti tnek-rık diziliminde gösterilir.