kır kır

kır kır

At ve eşek çağırma ünlemi


kır kır için benzer kelimeler


kır kır, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', ' ', 'k', 'ı', 'r', şeklindedir.
kır kır kelimesinin tersten yazılışı rık rık diziliminde gösterilir.