alaca kır

alaca kır

Olgunlaşmamış, ham kavun, karpuz, meyva.


alaca kır için benzer kelimeler


alaca kır, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', ' ', 'k', 'ı', 'r', şeklindedir.
alaca kır kelimesinin tersten yazılışı rık acala diziliminde gösterilir.