ak kır

ak kır

Bütüniyle beyaz olan at, süt kırı.


ak kır için benzer kelimeler


ak kır, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', ' ', 'k', 'ı', 'r', şeklindedir.
ak kır kelimesinin tersten yazılışı rık ka diziliminde gösterilir.