kırık atımı

kırık atımı İng. fault throw, net slip
kırık atımı İng. Net slip

Bir kırıkta, yer değiştiren iki nokta arasındaki en kısa uzaklık.


kırık atımı için benzer kelimeler


kırık atımı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'k', ' ', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
kırık atımı kelimesinin tersten yazılışı ımıta kırık diziliminde gösterilir.