atımı yer (... atımı yer)

atımı yer (... atımı yer)

Atılan ... in çıkış noktasiyle ulaştığı nokta arasındaki yer.


atımı yer (... atımı yer) için benzer kelimeler


atımı yer (... atımı yer), 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', ' ', 'y', 'e', 'r', ' ', '(', '.', '.', '.', ' ', 'a', 't', 'ı', 'm', 'ı', ' ', 'y', 'e', 'r', ')', şeklindedir.
atımı yer (... atımı yer) kelimesinin tersten yazılışı )rey ımıta ...( rey ımıta diziliminde gösterilir.