yer göçmeni, yer kayması

yer göçmeni, yer kayması Osm. heyelân

(coğrafya, jeoloji)


yer göçmeni, yer kayması için benzer kelimeler


yer göçmeni, yer kayması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', ' ', 'g', 'ö', 'ç', 'm', 'e', 'n', 'i', ',', ' ', 'y', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 'y', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
yer göçmeni, yer kayması kelimesinin tersten yazılışı ısamyak rey ,inemçög rey diziliminde gösterilir.