kırılma artifaktı

kırılma artifaktı İng. refraction artifacts, edge artifact

Ultrasonografide, sesin farklı dokulardan farklı hızlarda geçerken oluşan ses kırılmasının görüntü bozulmasına yol açması. Özellikle kistik oluşumların kenarlarının alt kısımlarında hipoekoik gölgelenmeler şeklinde görülür.


kırılma artifaktı için benzer kelimeler


kırılma artifaktı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'ı', 'l', 'm', 'a', ' ', 'a', 'r', 't', 'i', 'f', 'a', 'k', 't', 'ı', şeklindedir.
kırılma artifaktı kelimesinin tersten yazılışı ıtkafitra amlırık diziliminde gösterilir.