reverberasyon artifaktı

reverberasyon artifaktı İng. reverberation artifact

Yineleme artifaktı.


reverberasyon artifaktı için benzer kelimeler


reverberasyon artifaktı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, r harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'r', 'e', 'v', 'e', 'r', 'b', 'e', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 'a', 'r', 't', 'i', 'f', 'a', 'k', 't', 'ı', şeklindedir.
reverberasyon artifaktı kelimesinin tersten yazılışı ıtkafitra noysarebrever diziliminde gösterilir.