kırk para

kırk para

a. 1. Bir kuruş: “Emine göğsünün altından çıkardığı rutubetli bir meşin çantanın orta gözünü açtı, hesapladı, kırk para çıkışmıyordu.” -R. H. Karay. 2. mec. Çok az para.


kırk para için benzer kelimeler


kırk para, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
kırk para kelimesinin tersten yazılışı arap krık diziliminde gösterilir.