kırkambar

kırkambar

a. (kı'rkambar) 1. İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer. 2. mec. Birçok konuda bilgisi olan kimse. 3. hlk. Çerçi.


kırkambar

Çeşitli ürünlerin karışımı.


kırkambar için benzer kelimeler


kırkambar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', 'a', 'm', 'b', 'a', 'r', şeklindedir.
kırkambar kelimesinin tersten yazılışı rabmakrık diziliminde gösterilir.