kırkambar navlun sözleşmesi

kırkambar navlun sözleşmesi İng. liner terms

Taşıyanın belli bir navlun karşılığında, gemiyi kısmen veya tamamen taşıtana tahsis etmeksizin, malı deniz yoluyla bir yerden diğer bir yere taşımasında düzenlenen taşıma sözleşmesi.


kırkambar navlun sözleşmesi için benzer kelimeler


kırkambar navlun sözleşmesi, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', 'a', 'm', 'b', 'a', 'r', ' ', 'n', 'a', 'v', 'l', 'u', 'n', ' ', 's', 'ö', 'z', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
kırkambar navlun sözleşmesi kelimesinin tersten yazılışı isemşelzös nulvan rabmakrık diziliminde gösterilir.