navlun

navlun Rum.

a. 1. Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü. 2. Taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret: “Kendi kesemden navlun parasını ödeyecektim, nasıl olsa.” -E. E. Talu.


navlun İng. freight

Gemi ile yapılan taşımacılıkta sözleşmeyle belirlenen mal taşıma bedeli.


navlun için benzer kelimeler


navlun, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, n harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'n', 'a', 'v', 'l', 'u', 'n', şeklindedir.
navlun kelimesinin tersten yazılışı nulvan diziliminde gösterilir.