kırkbayır yangısı

kırkbayır yangısı İng. omasitis

Geviş getiren hayvanlarda ön midelerin son bölümünün yangısı, omazitis, omazum yangısı.


kırkbayır yangısı için benzer kelimeler


kırkbayır yangısı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', 'b', 'a', 'y', 'ı', 'r', ' ', 'y', 'a', 'n', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
kırkbayır yangısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgnay rıyabkrık diziliminde gösterilir.