kırkbeş derecelik doğru

kırkbeş derecelik doğru İng. forty-five degree line, 45° line, 45-degree line

Basit Keynesyen modelde, toplam planlanan harcamaların reel gayrisafî yurtiçi hasılaya eşit olduğu noktaları gösteren ve orijinden çıkan doğru.


kırkbeş derecelik doğru için benzer kelimeler


kırkbeş derecelik doğru, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'k', 'b', 'e', 'ş', ' ', 'd', 'e', 'r', 'e', 'c', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'd', 'o', 'ğ', 'r', 'u', şeklindedir.
kırkbeş derecelik doğru kelimesinin tersten yazılışı urğod kilecered şebkrık diziliminde gösterilir.