kırmızı bayrak bölükağası

kırmızı bayrak bölükağası

bk. sipah ağası.


kırmızı bayrak bölükağası için benzer kelimeler


kırmızı bayrak bölükağası, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'r', 'm', 'ı', 'z', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'y', 'r', 'a', 'k', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'k', 'a', 'ğ', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kırmızı bayrak bölükağası kelimesinin tersten yazılışı ısağakülöb karyab ızımrık diziliminde gösterilir.